Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.
Prosjektkoordinator, vikariat

Prosjektkoordinator, vikariat

Sognekraft produserer, overfører og sel energi. Selskapet eig og driv vasskraft med ein årleg produksjon på vel 570 GWh, samt eit fjordenergianlegg. Vidare eig, driftar og forvaltar selskapet regional –og distribusjonsnett på 1872 km og eit omfattande fibernett innanfor konsesjonsområdet avgrensa av kommunane Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal og Frønningen i Lærdal kommune.

Vi har for tida høg aktivitet med kraftutbyggingsprosjekt og søkjer vikar for vår prosjektkoordinator.

Arbeidsopppgåver

 • Avlaste prosjektleiarane med administrative og praktiske oppgåver
 • Ha dialog med grunneigarar i eksisterande og nye prosjekt
 • Følgje opp økonomien i utbyggingsprosjekta
 • Utarbeide framdriftsplanar og rapportar

Kvalifikasjonar

 • Høgskuleutdanning, bachelor-nivå eller liknande
 • Gjerne erfaring frå prosjektarbeid
 • Jobbar sjølvstendig og strukturert
 • God gjennomføring- og kommunikasjonsevne

Sognekraft tilbyr

 • Varierte og interessante arbeidsoppgåver
 • Arbeidsplass i eit kompetansesterkt og kjekt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige løns- og forsikringsvilkår

Kontorstad i Sogndal. Vikariatet er ut 2019 med tilsetjing så snart som råd.

For meir informasjon ta kontakt med prosjektkoordinator Line Bjelde på tlf. 906 18 483

Send søknad og CV til jobb@sognekraft.no innan 17.10.2018

Dato 26.09.2018

Footer

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.