Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.
Sponsing og samarbeid

Sponsing og samarbeid

Sognekraft set krefter i sving, både direkte som kraftleverandør og kraftprodusent, men og indirekte som bidragsytar og “motor” i lokalsamfunnet gjennom mellom anna spons og støtte. Som ein viktig samfunnsaktør, ynskjer vi å bidra tilbake til lokalsamfunnet som gir oss anledning til å forvalte naturressursar og viktig infrastruktur.

Omgrepet “sponsor” er på mange måtar litt misvisande då det lett vert assosiert med gåver utan gjenyting. Vi snakkar heller om samarbeidspartnarar og støttespelarar, sidan det ligg ein gjensidig forpliktelse til grunn for dei avtalane vi inngår. Samarbeidet skal marknadsføre Sognekraft og vi skal spreie vår sponsorverksemd i heile regionen.

Footer

X

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.