Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.
Straumbrot og utkoplingar

Straumbrot og utkoplingar

Sognekraft har ansvar for om lag 1700 kilometer med straumførande linjer som skal transportere straum kvar einaste time, året rundt.

Det kan vere mange årsaker til at du er utan straum. Opplever du straumbrot som ikkje skuldast feil på ditt eige el-anlegg, ta kontakt med vår feilmeldingstelefon. Kvar dag året rundt gjer vi i Sognekraft vårt beste for at du skal få så trygg og god straumforsyning som mogleg. Av og til må vi kople vekk straumen på ei linje nær deg for å drive vedlikehaldsarbeid. Slike utkoplingar vert varsla og dei kan du finne på denne sida. Andre gonger er det feil som følgje av uvêr eller andre hendingar som fører til straumbrot. I slike tilfelle gjer vi vårt beste for at straumutkoplinga skal verte så kortvarig som mogleg.

Feilmeldingstelefon er 57 69 86 02.

Her er oversyn over straumutkoplingar:

Footer

X

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.