Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.
Automatisk straummålar

Automatisk straummålar

Snart får alle ny automatisk straummålar. Meir informasjon med spørsmål og svar finn du på denne ams nettsida.

I løpet av oktober 2017 starta arbeidet med å skifta ut alle straummålarane hjå Sognekraft sine nettkundar, arbeidet vil vare fram mot våren/sommaren 2018.
Du som kunde vil få varsling i god tid før montørar kjem og byter ut din noverande straummålar med ein ny automatisk straummålar. Det er sentrale styresmakter som har bestemt at alle straummålarane skal bytast ut med dei nye automatiske målarane.

Bakgrunnen for avgjerda om overgang til automatiske straummålarar er at straumnettet i Noreg skal moderniserast, og at nye automatiske straummålarar er avgjerande for utviklinga av ny infrastruktur. Med innføring av austomatiske straummålarar får Noreg eit sikrare og meir fleksibelt straumnett, og behovet for å byggja ut straumnettet i framtida vert redusert.

For deg som kunde betyr innføringa av den nye teknologien at du får ein målar som registerer straumforbruket ditt kvar einaste time heile døgeret og sender denne informasjonen til nettselskapet. Det sikrar at straumforbruket ditt vert heilt korrekt målt, og du slepp å lesa av målaren din sjølv. Målaren gjer det også mogleg å lokalsera feil i nettet, slik at vi som nettselskap får retta feilen raskare enn i dag.

I tillegg vert det langt lettare for deg som kunde å følgja med på straumforbruket ditt, og slik vert det også enklare å spara straum.

 

Når får du ny målar:

Vik-, Balestrand-, Leikanger kommune og områda Slinde, Fimreite, Fjærland og Frønningen i løpet av november 2017 til januar 2018.

Sogndal kommune, i løpet av januar til mars 2018. Nokre utvalde kundar i Fjærland og Sogndalsdalen, i oktober til november 2017.

 

Enklare – Tryggare – Smartare

Footer

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.