Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Prisar og avgifter

PRIVAT

Nettleigeprisar frå 01.04.2016, kun justert for endringar i forbruksavgifta 1. januar 2017, 2018 og 2019. Alle prisar er inkludert 15,83 øre/kWh i forbruksavgift, 1 øre i avgift til energifondet og 25% meirverdiavgift.

Hushaldningskundar, hytter m.v. (Tariff OH4 ) hovudsikring inntil 125A/72A (230V/400V)

 • Fastledd kr/år 3 389,-
 • Energi øre/kWh 48,91

Kundar i denne kategorien kan også be om tidsdifferensiert nettleige. Sommartariffen blir då 46,09 øre/kWh medan vintertariffen er sett til 50,68 øre/kWh.

Fakturering 12 gonger i året.

 

Byggestraum m.v. (Tariff OBYK )

 • Fastledd kr/år 3 644,-
 • Leige av byggeskåp pr. mnd. kr 247,- frå og med første leigemånad til og med 24. leigemånad. Kr 370,- frå og med 25. leigemånad
 • Energi øre/kWh 50,41
 • Til og fråkopling kr 4500,-

Fakturering Akonto kvart kvartal.

 

Påkopling av straum på tidlegare stengt anlegg vert fakturert med kr 3 125,-.

Forbruksavgift

Sognekraft har ansvaret for å krevje inn forbruksavgift for elektrisk kraft (elavgift) på vegne av Toll- og avgiftsdirektoratet.

 


 

NÆRING

Nettleigeprisar frå 01.04.2016, kun justert for endringar i forbruksavgifta 1. januar 2017, 2018 og 2019. Alle prisar er ekslusiv 25% meirverdiavgift, 15,83 øre/kWh i forbruksavgift og kr 800,- pr. år i avgift til energifondet. Fakturering 12 gonger i året.

Tariff OT4 Verksemder, offentlege kontor m.v. med hovudsikring inntil 125A/72A (230V/400V)

 • Fastledd kr/år 3 152,-
 • Energi øre/kWh 23,5

Kundar i denne kategorien kan også be om tidsdifferensiert nettleige. Sommartariffen er 21,2 øre/kWh medan vintertariffen er 24,9 øre/kWh.

Tariff OT3 Verksemder, offentlege kontor m.v. med hovudsikring over 125A/72A (230V/400V)

 • Fastledd kr/år 16 297,-
 • Effekt kr/kW 710,-
 • Energi øre/kWh 7,6

Når avrekna effekt er større enn 200 kW, vert effekt over denne avrekna med kr 635,- pr. kW. Effekt blir avrekna ut frå høgste timeverdi i månaden.

Tariff OKM Uprioritert kraft (kjelkraft) med høve til momentan utkopling (utan varslingstid)

 • Fastledd kr/år 4 982,-
 • Energi øre/kWh 13,6

Tariff OBYK, byggestraum

 • Fastledd kr 2915,-
 • Leige av byggeskap pr. mnd kr 197,- frå og med første leigemånad til og med 24. leigemånad. Kr 296,- frå og med 25. leigemånad
 • Energi øre/kWh 23,5

Til og fråkopling kr 3 600,-. Faktuering a-konto kvart kvartal med ein årsavrekning.

Tariff SUMO, Små, frittståande tekniske anlegg, til dømes gatelys, maks effekt 200 watt

 • Fastledd kr/år 461,-
 • Energi øre/kWh 23,5

Påkopling av straum på tidlegare stengt anlegg vert fakturert med kr 2500,-

Forbruksavgift

Sognekraft har ansvaret for å krevje inn forbruksavgift for elektrisk kraft (elavgift) på vegne av Toll- og avgiftsdirektoratet.

Footer

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.