Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Prisar og avgifter

Sygnir innfører ny nettleigemodell frå 1. januar 2022

Stortinget har bestemt at alle straumkundar i Noreg får ny nettleige, med verknad frå 1. januar 2022. Målet er å kutta forbruket vårt og utnytta kapasiteten i straumnettet betre. Her kan du sjå kva dette vil ha å seia for deg: sygnir.no/nettleige

———————————

Nettleigeprisar gjeldane frå 01.10.2019 t.o.m. 31.12.2021.

PRIVAT

Alle prisar er inkludert 16,69 øre/kWh i forbruksavgift (gjeldane frå 01.01.2021), 1 øre i avgift til energifondet og 25% meirverdiavgift.

Hushaldningskundar, hytter m.v. (Tariff OH4 ) hovudsikring inntil 100A/72A (230V/400V)

 • Fastledd kr/år 3 389,-
 • Energiledd øre/kWh 43,57

Kundar i denne kategorien kan også be om tidsdifferensiert nettleige. Sommartariffen (mai – september) blir då 39,92 øre/kWh medan vintertariffen (oktober – april)  er sett til 46,42 øre/kWh.

Fakturering 12 gonger i året.

 

Byggestraum m.v. (Tariff OBYK )

 • Fastledd kr/år 3 644,-
 • Leige av byggeskåp pr. mnd. kr 247,- frå og med første leigemånad til og med 24. leigemånad. Kr 370,- frå og med 25. leigemånad
 • Energiledd øre/kWh 51,49
 • Til og fråkopling kr 4500,-

Fakturering a-konto kvart kvartal.

 

Påkopling av straum på tidlegare stengt anlegg vert fakturert med kr 3 125,-.

Forbruksavgift

Sognekraft har ansvaret for å krevje inn forbruksavgift for elektrisk kraft (elavgift) på vegne av Toll- og avgiftsdirektoratet.

 


 

NÆRING

Nettleigeprisar gjeldane frå 01.10.2019 til 01.01.2022.  Alle prisar er ekslusiv 25% meirverdiavgift, 16,69 øre/kWh i forbruksavgift (gjeldane frå 01.01.2021) og kr 800,- pr. år i avgift til energifondet. Fakturering 12 gonger i året.

Tariff OT4 Verksemder, offentlege kontor m.v. med hovudsikring opptil 125A/72A (230V/400V)

 • Fastledd kr/år 3 152,-
 • Energiledd øre/kWh 19,75

Kundar i denne kategorien kan også be om tidsdifferensiert nettleige. Sommartariffen (mai- september) er 18,00 øre/kWh medan vintertariffen (oktober-april) er 21,10 øre/kWh.

Tariff OT3 Verksemder, offentlege kontor m.v. med hovudsikring frå 125A/72A (230V/400V)

 • Fastledd kr/år 16 297,-
 • Effekt kr/kW 710,-
 • Energiledd øre/kWh 6,38

Når avrekna effekt er større enn 200 kW, vert effekt over denne avrekna med kr 635,- pr. kW. Effekt blir avrekna ut frå høgste timeverdi i månaden.

Tariff OKM Uprioritert kraft (kjelkraft) med høve til momentan utkopling (utan varslingstid)

 • Fastledd kr/år 4 982,-
 • Energiledd øre/kWh 13,6

Tariff OBYK, byggestraum

 • Fastledd kr 2915,-
 • Leige av byggeskap pr. mnd kr 197,- frå og med første leigemånad til og med 24. leigemånad. Kr 296,- frå og med 25. leigemånad
 • Energiledd øre/kWh 23,5

Til og fråkopling kr 3 600,-. Faktuering a-konto kvart kvartal med ein årsavrekning.

Tariff SUMO, Små, frittståande tekniske anlegg, til dømes gatelys, maks effekt 200 watt

 • Fastledd kr/år 461,-
 • Energiledd øre/kWh 23,5

Påkopling av straum på tidlegare stengt anlegg vert fakturert med kr 2500,-

Forbruksavgift

Sognekraft har ansvaret for å krevje inn forbruksavgift for elektrisk kraft (elavgift) på vegne av Toll- og avgiftsdirektoratet.

Footer

X

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.