Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Fakta om nettleige

Kva er nettleige?

  • prisen du betalar for å få overført straum til huset ditt
  • ofte nyttar ein også ordet tariff eller overføringstariff
  • dekkar utbygging, drift og vedlikehald av straumnettet
  • inneheld ein variabel og ein fastdel

Vi overvakar straumnettet 24 timar i døgnet for at alle våre 8 000 kundar har straum.

  • Når uvær eller andre faktorar forårsakar straumbrot er vår vaktstyrke alltid klar til innsats.
  • Vår leveringstryggleik har i fleire år vore på over 99,9 %.

Styresmaktene gjennom NVE fastset kor mykje Sognekraft og andre netteigarar kan ta for nettleiga.

  • Halvparten av nettleiga er offentlege avgifter som Sognekraft er pålagd å krevje inn på vegne av staten.
  • Vilkåra for nettleiga er fastsett i ein landsdekkande standardavtale.

 

Les meir i brosjyra: Verdt å vite om straum 

Footer

X
Du er no inne på nettstaden til nett-delen av konsernet Sognekraft.
OK

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.