Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Nettleige

Halve nettleiga er offentlege avgifter

Nettleigefordeling-2015-KakediagramFordelinga av nettleiga er slik:

  • Energifondet 2 %
  • Forbruksavgift 29 %
  • Meirverdiavgift 20 %,
  • Statnett 5%
  • Sognekraft 44 %

 

Avgiftene til staten utgjer ein monaleg del av nettleiga og består av:

  • Lovpålagt innbetaling til det statlege energifondet (Enova) på 1,00 øre/kWh. Enova er etablert av staten for å fremje miljøvennleg omlegging av energibruk og energiproduksjon i Noreg.
  • Forbruksavgift på elektrisk kraft på 16 øre/kWh. Sognekraft Nett har ansvar for å krevje inn avgifta på vegner av Toll- og avgiftsdirektoratet.
  • Meirverdiavgift på 25 prosent til staten

Fordelinga i illustrasjonen gjeld for privatkundar med eit årsforbruk på 20 000 kWh. Sognekraft Nett sine prisar frå 1. januar 2016 er nytta i fremstillinga.

Footer

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.