Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Nettleige

Halve nettleiga er offentlege avgifter

Fordelinga av nettleiga er slik:

 • Energifondet 2 %
 • Forbruksavgift 27 %
 • Meirverdiavgift 20 %,
 • Statnett 11 %
 • Sognekraft 41 %

 

Nettleiga dekker følgjande kostnadar:

 • Kostnadar knyta til utbygging, drift og vedlikehald av alt av Sognekraft sitt eige straumnett
 • Kostnadsandel knyta til utbygging, drift og vedlikehald av Statnett sitt nett, basert på kor mykje kraft Sognekraft sine kundar får levert via dette nettet.
 • Kostnadar knyta til transport av straum i både Sognekraft og Statnett sine straumnett.

Avgiftene til staten utgjer ein monaleg del av nettleiga og består av:

 • Lovpålagt innbetaling til det statlege energifondet (Enova) på 1,00 øre/kWh. Enova er etablert av staten for å fremje miljøvennleg omlegging av energibruk og energiproduksjon i Noreg.
 • Forbruksavgift på elektrisk kraft på 16,13 øre/kWh. Sognekraft Nett har ansvar for å krevje inn avgifta på vegner av staten.
 • Meirverdiavgift på 25 prosent til staten.

Fordelinga i illustrasjonen gjeld for privatkundar med eit årsforbruk på 20 000 kWh. Sognekraft Nett sine prisar frå 1. januar 2020 er nytta i fremstillinga.

Footer

X

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.