Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Sjekkliste for eigenkontroll

Du er sjølv ansvarleg for eltryggleiken i ditt eige hus.

Dette kan du kontrollera sjølv:

 • Inntakssikringane er som oftast monert der jordkabel eller luftlinje kjem inn i bygningen
 • Inntakssikringane skal ikkje vera unormalt varme
 • Spenningsførande deler ved inntak skal vere skjerma mot tilfeldig berøring
 • Sikringar i sikringsskåpet skal ikkje vera unormalt varme
 • Dersom sikringen ofte koplar ut, tyder dette på at det er for stor berlastning på denne kursen
 • Kontroller at skrusikringar er godt tilskrudde
 • Det skal ikkje oppbevarast brennbart materiale eller uvedkomande ting i sikringsskåpet
 • Spenningsførande deler i sikringsskåpet slaø vere skjerma mot tilfeldig berøring
 • Kontroller at varmeomnar ikkje er dekka til av gardiner eller andre gjenstandar
 • Kontroller at veggomnar er godt festaKontroller at tørkestativ eller klessnor ikkje er plassert nærare omn enn den avstanden som er påstempla omnar på bad og vaskerom
 • Kontroller at det ikkje er brukt større lyspærer enn det som er påstempla lysutstyret
 • Kontroller at sengelampar og varmeomnar på barnerom er skikkeleg festa til veggen
 • Kontroller at TV-apparatet er avslått med brytaren når det ikkje er i bruk
 • Kontroller at støpslet til kaffitraktar, brødristar, vasskokar er teke ut etter bruk
 • Kontroller at kokeplater på komfyren alltid vert slått av etter bruk
 • Sjå etter at det ikkje er synlege feil og manglar på installasjonar og utstyr
 • Bruk aldri vaskemaskin og tørketrommel utan tilsyn
 • Unngå utstrakt bruk av skøyteleidning
 • Elektrisk utstyr som vert brukt utandørs skal alltid tilkoplast jorda stikkontakt
 • Utan forvarsel kan ulykker ramma deg og dine næraste. Montering av jordfeilbrytar og overspenningsvern er ei god forsikring for å sikra bustaden mot brann og berøringsfareJordfeilbrytaren og overspenningsvernet vert montert i sikringsskåpet. Den koplar ut straumen om det oppstår jordfeil
 • Dersom det vært avdekka feil eller mangel på det elektriske anlegget, må desse utbetrast av installatør.
 • Du kan kontakta oss for avtale om kontroll. Som oftast vil vi kunne vere på staden i løpet av kort tid.

Footer

X

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.