Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Lover og forskrifter

Formelt er DLE sitt arbeid forankra i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elekstrisk utstyr med følgjande forskrifter:

  • Forskrift om elektrisk lågspenningsanlegg
  • Forskrift om elektrisk utstyr
  • Forskrift om om utstyr og sikkerheitssystem til bruk i eksplosjonsfarleg område
  • Forskrift om registrering av verksemder som prosjekterer, utfører og vedlikeheld elektriske anlegg
  • Forskrift om kvalifikasjonar for  elektrofagfolk
  • Forskrift om sikkerheit ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Forskrift om bruk og vedlikehald av elektromedisinsk utstyr
  • Forskrift om elektrisk forsyningsanlegg
  • Forskrift om helse og sikkerheit i eksplosjonsfarlege atmosfærar
  • For alle verksemder gjeld i tillegg: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid i verksemder (internkontrollforskrifta)

Footer

X

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.