Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Kven har ansvar?

Huseigar er sjølv ansvarleg for at det elektriske anlegget og det elektriske utstyret i huset til ei kvar tid er i forskriftsmessig stand og at det vert brukt på rette måten. Som straumleverandør og nettansvarleg har Sognekraft normalt ansvaret for det elektriske anlegget fram til huset, medan alt innom ytterveggane altså er huseigar sitt ansvar.

Sognekraft er pålagt å føre tilsyn med alle el-anlegg innanfor sitt forsyningsområde. DLE (Det lokale eltilsyn) rapporterer resultata av tilsyna sine til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Footer

X

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.