Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Internkontroll

Alle verksemder er pålagt å ha eige internkontrollsystem som mellom anna omfattar dei elektriske installasjonane og det elektriske utstyret. Internkontrollsystemet skal skriftleg dokumentera følgjande:

  • Kva mål verksemda har for helse, miljø og tryggleik
  • Korleis verksemda er organisert, korleis ansvar og oppgåver innafor HMS er fordelt
  • Kartlegging og vurdering av risiko (brev, rapportar, måleresultat og liknande)
  • Kva som skal gjerast, kor tid/ofte og av kven (handlingsplan)
  • Rutinar for handtering av feil og manglar
  • Korleis HMS-rutinane vert evaluerte for å sikra at de fungerer etter føremåletInternkontrollsystemet skal tilpassast verksemda sin storleik og verkeområde.

Internkontrollforskrifta finn du her: «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter».

Footer

X

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.