Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.
El-tryggleik

El-tryggleik

Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE)

mainstory1-info

DLE (Det Lokale Eltilsyn) ved Sognekraft AS er ein del av det offentlege tilsynsapparatet for elsikkerheit, og er fagleg underlagt DSB (Direktoratet for Samfunnsikkerheit og Beredskap). Med heimel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr utfører DLE tilsyn i Sognekraft AS sitt konsesjonsområde, som er kommunane Vik, Balestrand, Leikanger og Sogndal.

DLE sitt arbeide har som mål å redusere skader og ulykker som skuldast elektrisk straum.
DLE sine arbeidsoppgåver:

  • Utføre stikkprøvekontroll av elektriske anlegg og utstyr.
  • Kontrollere at elektroinstallatørar som utfører arbeid på anlegg i området har naudsynt kunnskap og rutiner.
  • Utføre revisjon av Internkontroll-system i verksemder.
  • Informere ulike målgrupper om elsikkerheit.
  • Bistå politiet i samband med etterforsking av brannar.

 

DLE rapporterer til DSB om planlagde tilsynsaktiviteter og resultat av desse.

Footer

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.